Pivovar a restaurace Červený Vlk

Zdroj chladu pro spotřebiče vzduchotechniky – temperace prostředí budovy zajišťuje:

Chiller s přímou kondenzací – kompresorová jednotka s výkonem řízeným frekvenčním měničem, umístěná ve strojovně, v exteriéru oddělený kondenzátor. Distribuci chlazené vody ke spotřebičům VZT řeší izolovanými rozvody pump modul řízený frekvenčním měničem.

Chladírny a mrazírna zázemí kuchyně:

Chlazení izolovaných prostor zajišťují kondenzační jednotky s přímým výparem a vodním kondenzátorem umístěné v prostoru chladíren a mrazírny. Odvod kondenzačního tepla zajišťuje pump modul řízený frekvenčním měničem izolovanými rozvody a vlastní chlazení jednotek společný dry cooler umístěný v exteriéru budovy.    

Chlazení ležáckých tanků – temperace prostředí:

Zajišťuje kondenzační jednotka s vodním kondenzátorem umístěná ve strojovně a výparník v prostoru ležáckých tanků, odvod kondenzačního tepla je řešen opět společným dry coolerem.

Prostory spilky – jsou řešeny obdobným způsobem jako ležácké tanky.