Ostatní

PUR Panely

Sendvičové izolační panely s kovovým pláštěm se v průběhu posledních čtyřiceti let staly standardním prvkem ve stavebním průmyslu. Prvořadým cílem při vývoji továrně vyráběných sendvičových izolačních panelů bylo dát stavebnímu průmyslu k dispozici technologicky dokonale vyvinutý systém plášťových prvků pro stavbu budov, v němž by byly zkombinovány vysoké užitné vlastnosti z hlediska odolnosti proti povětrnostním vlivům, ohni a rovněž velmi dobré stavebně konstrukční a tepelně izolační vlastnosti, spolu s dlouhou životností a možnosti rychlé montáže na stavbě.

Více »

Měření a monitoring veličin

Měření, registrace a monitorování teploty vlhkosti a dalších veličin. Ke sledování teploty a vlhkosti ve skladech a výrobních prostorách pro účely certifikace, ke kontrole dodržování podmínek v technologických procesech (klimatizace, chlazení, tepelné zpracování), a kontrole dodržování teplotních režimů při přepravě a skladování potravin, léčiv a dalších citlivých materiálů.

Pro další informace navštivte sekci věnovanou měřící technice: COMET | Případová studie, LOGITRON, DANFOSS

Servis

Vážení zákaznici, naše společnost provádí komplexní služby v oblasti servisu a údržby chladírenských technologií. Z rozhodnutí MŽP jsme certifikováni pro kategorii I ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami.

Číslo certifikátu 3334/10
Pro naše obchodní partnery zajišťujeme záruční a pozáruční servis, s možností telefonického kontaktu 24h denně.