Sdružené kompresorové jednotky

BPCU M2

 TLI BPCU M 2 3 4

BPCU M3

TLI BPCU M 2 3 4

BPCU M4

TLI BPCU M 2 3 4

BPCU M5

TLI BPCU M5

BPCU L2

TLI BPCU L2

BPCU L3

TLI BPCU L3

BPCU L4

TLI BPCU L4

BPCU L5

TLI BPCU L5

BPCU scroll (M2-M4)

TLI BPCU scroll M2

BPCU scroll (M5-M8)

TLI BPCU scroll M5