Rekuperace tepla

Rekuperace – zpětné získávání tepla.

V případech, kde má zákazník možnost využít rekuperační teplo, např. teplou vodu pro mytí, čištění, sanitaci, napájení dobytka nebo vytápění, a tato technologie chlazení má, pokud možno nejlépe konstantní tepelnou zátěž, je možné aplikovat efektivně rekuperaci.

Do chladicího okruhu na výtlačnou stranu, mezi kompresor a kondenzátor je zařazen výkonově vhodný rekuperační výměník, nedochází ke kondenzaci, ale pouze k odejmutí tepla z přehřátých par chladiva. Pro vlastní kondenzaci, zůstává srážník – kondenzátor.

  • Naše společnost využívá většinou jedno nebo dvouokruhový systém s deskovými výměníky SWEP.
  • V případě nutnosti umíme do okruhu zařadit filtraci vody.
  • Na přání dodávky realizujeme včetně akumulačních nádrží a ostatního nutného příslušenství.

Tento systém je možné aplikovat, nejenom na samostatné kondenzační chladicí jednotky, ale prakticky na celou škálu technologie chlazení s kompresorem.

Tímto způsobem lze získat cca 20% až 25% rekuperovaného tepla pro chladírny a cca 40 % pro mrazírny – vztaženo k chladicímu výkonu.

ikona_fotak_sm